You are currently viewing Parforhold, tilknytning og konfliktmønstre (del 1)

Parforhold, tilknytning og konfliktmønstre (del 1)

Hvordan opstår konflikter i parforholdet?

I dette indlæg kan du læse om den voksne tilknytningsrelation og hvordan konfliktmønstre opstår i parforholdet

Parforholdet er en tilknytningsrelation

Den voksne tilknytningsrelation er anderledes end tilknytningsrelationen mellem forældre og børn, idet vi som voksne ikke på samme måde er afhængige af en anden person for vores basale overlevelse.

Men den voksne tilknytningsrelation har stadig afgørende indvirkning på vores helbred og trivsel.

Som voksne har vi også brug for nære relationer, som vi kan vende os mod for at få følelsesmæssig støtte og opbakning.
Denne sam-regulering hjælper os til at kunne selvregulere.

Læs mit indlæg om den sunde afhængighed i parforholdet her. 

Den voksne tilknytningsrelation

I den voksne tilknytningsrelation er vi følelsesmæssigt investerede i hinanden. Det gør os samtidigt sårbare.
Dét, vi hver især gør og siger (eller ikke gør/siger), har ofte stor effekt på den anden part i forholdet.

Fordi vi er følelsesmæssigt investerede i hinanden, kan vi let blive trigget eller ramt af den anden parts adfærd. Når vi bliver trigget, vækker det ofte ubehagelige følelser hos os.

Den anden persons adfærd kan pludselig få alvorlig og stor betydning for os:
Vi kan blive bange for, at den andens adfærd er et udtryk for, at der er noget galt med os, at vi har gjort noget forkert, at relationen ikke er så god som vi troede, at vi ikke er værd at elske, mm.

De ubehagelige følelser er typisk udtryk for ét grundlæggende spørgsmål: Hvilken betydning har jeg for min partner?

Den anden persons adfærd kan på den måde ramme og påvirke vores selvbillede.

Forsvarsstrategier i parforholdet

Når vi rammes af de ubehagelige følelser, kan forskellige forsvarsstrategier vækkes i os.
Ikke sjældent rammer disse strategier også den anden i forholdet.

Vi kan fx blive undvigende og lukke ned. Vi kan også blive mere opsøgende og afkrævende over for vores partner.

Forsvarsstrategierne vækkes almindeligvis, fordi vi forsøger at undgå at mærke eller give udtryk for de ubehagelige følelser, som opstår hos os.

I stedet for at lade os være sårbare og give udtryk for følelserne, regulere dem selv eller forsøge at få dem mødt i relationen, reagerer vi ofte (ret automatisk) på den betydning, den anden persons adfærd fik for os.
Fx at vi ikke er gode nok eller elskværdige.

Denne betydning rammer sårbarheden i os. Og i et forsøg på at skubbe sårbarheden væk, opstår sekundære følelser som fx vrede, afmagt, fortvivlelse, mm.

Dette medvirker alt sammen til at eskalere konflikten mellem os og skabe endnu mere afstand.

Hvordan ser et typisk konfliktmønster i parforholdet ud?

 

Læs del 2 her “Hvilke typiske konfliktmønstre ses i parforholdet?”.

Book tid til parterapi her.