Opvækst med rusmiddelafhængighed i din familie

Voksede du op i en familie, hvor der var et problematisk forbrug af rusmidler?

Er du vokset op i en familie, hvor et nærtstående familiemedlem, måske din ene forælder eller dem begge, har haft et problematisk forbrug af alkohol eller euforiserende stoffer?

Du kan måske stadig være i tvivl om hvorvidt der var tale om et overforbrug eller misbrug, og definitionen heraf er heller ikke det vigtigste.
Det væsentligste er nemlig din oplevelse af, at forbruget var problematisk, og at det skabte negative mønstre og dysfunktionelle samspil i familien som følge.

I alle nære relationer og i familien, er det ikke kun et individuelt problem, hvis et familiemedlem har udfordringer med rusmidler eller anden type belastning.
Det bliver automatisk et relationelt problem, som påvirker alle familiemedlemmerne.

I familier hvor noget skal forties og ikke må deles med udenforstående, udspilles nogle helt særlige mekanismer og dynamikker.
De kan være meget uhensigtsmæssige og skadelige for de nærtstående, og er der børn involverede kan det sætte spor i deres udvikling.
Dette fordi forældre-barn-relationen er den første og mest betydningsfulde relation, vi har som mennesker.


Du har måske oplevet, at:

 • der ikke altid var plads til dig og dine følelser?
 • dine (negative) følelser blev negligeret, afvist eller besværliggjort?
 • det var bedre at vise dig fra dine positive sider for ikke at skabe dårlig stemning?
 • dine behov og grænser ikke blev mødt og italesat? 

Dette kan have været og er enormt udmattende, særligt for et barn eller en ung, der er i stadig kognitiv, social og følelsesmæssig udvikling. 

I denne relationelle dynamik lærer man at fremstå på en særlig måde, hvor man måske får en ros for at være dygtig eller effektiv, og det kan medvirke til, at andre ikke opdager eller får at vide, hvad der egentlig foregår inden i en. 
Det kan være, at du lærte, at dine følelser, behov og grænser ikke var vigtige, eller, at de var forkerte eller overdrevne. Du kan måske genkende følgende:

  

Almindelige udfordringer med denne opvækst:

Mange som vokser op med et problematisk rusmiddelforbrug i familien oplever bl.a.:

 • At have svært ved at mærke sig selv, regulere følelser og stole på egne fornemmelser.
 • At relationer kan være udfordrende at danne og vedligeholde.
 • At det er svært at give udtryk for behov og personlige grænser
 • At føle sig ensom i relationer og blandt andre mennesker
 • At føle sig forkert og skamfuld. 

Det er bestemt muligt at bearbejde dine oplevelser og få et godt forhold til dig selv og udvikle sunde, nærende relationer til andre.
Når man øver sig på at være med og rumme de svære følelser – og at lade andre støtte én i det svære – vil man opleve, at man har værdi blot fordi, man er til
 
 


Veje til at få det bedre

 Spænder de svære oplevelser ben for din livsglæde?

Heldigvis kan vi som mennesker gå igennem svære oplevelser og have et rigtig dejligt og rigt liv alligevel. Det er uundgåeligt at gå gennem livet uden kriser og udfordringer, og det er forskelligt hvordan vi påvirkes af oplevelserne og går til dem.

Du kan opleve det hjælpsomt:

 • at møde dig selv i andres lignende oplevelser
 • at læse indlæg eller beskrivelser, som den, du læser nu
 • at have én eller flere nære relationer, som forstår dig og anerkender dine følelser og oplevelser
 • at opsøge hjælp hos en psykolog med erfaring og viden inden for dette område


   

Hvordan kan et samtaleforløb hjælpe dig?

I et forløb hos mig får du hjælp til at bearbejde dine oplevelser og få dem tilpas på afstand til, at de ikke vil føles så forstyrrende eller invaliderende i din hverdag.
Du vil kunne kigge på dem med nye perspektiver, når de dukker op, men de vil ikke påvirke dig på samme vis.

Med min erfaring og viden støtter jeg dig i processen og hjælper dig med at lande dine følelser og oplevelser på den rette hylde i dig.
Du kan lære ikke at reagere så kraftfuldt på dine følelser, og i stedet bruge dem hensigtsmæssigt og guidende i dit liv.

Psykolog Camilla Westh
Cand.psych.aut.
CVR: 32023010

Mail: psykologcamillawesth@protonmail.com
Tlf. 93 93 80 44
Adresse: Vodroffsvej 7, st., 1900 Frederiksberg

© 2022 Psykolog Camilla Westh