Selvværd og relationen til dig selv

Relationen til dig selv

 

Det er sat lidt på spidsen, men:
Den eneste, du altid er sammen med, er dig. Hvordan er din relation til dig selv?


Vi bøvler alle til tider med forholdet til os selv.

Det er normalt, at det kan gå op og ned alt efter dagsform og den aktuelle livssituation, du står i.
Vores selvværd er ikke nødvendigvis en stabil størrelse – det kan påvirkes af forskellige omstændigheder og udfordringer, som vi møder i vores liv og hverdag.

Det kan være, at du i et stykke tid har gået med en indre utilfredshed eller nagende fornemmelse, som du har fået mod på at udforske nærmere.
Det handler måske om, at:

  • dit selvværd har fået et knæk
  • du ønsker at blive bedre til at forstå og udtrykke dine behov
  • du ønsker at lære at sætte sunde, tydelige grænser
  • du vil udvikle nye sider hos dig selv
  • du ønsker at skabe mere glæde og mening i dit liv og turde gå efter dine længsler og drømme

Står du over for en større forandring?

At skulle træffe store beslutninger og måske skifte retning i livet, er noget de fleste før eller siden støder ind i og skal forholde sig til.
Vi kan møde skeptiske og bekymrede (men oftest velmenende) spørgsmål fra vores nære, når noget andet kalder på os i livet.

Dét at handle på vores drømme og træffe beslutninger kan synes uoverskueligt, fordi vi oftest har relationelle og praktiske forpligtelser, som er svære at tage ud af ligningen.
Ofte kan den største barriere være vores egen mentale. Måske spænder vores selvværd ben for os, fordi vi ikke føler os værdige eller kompentente nok.

Indimellem skal der ikke store ændringer til, andre gange kræver det større til- og fravalg i vores liv.
At opsøge en udenforstående, professionel samtalepartner kan hjælpe dig med at opdage nye perspektiver, indre ressourcer og handlemuligheder.
I et samtaleforløb hjælper jeg dig til større selvforståelse, mere omsorg for dig selv og mod til at foretage de ændringer i dit liv, som du ønsker.

Psykolog Camilla Westh
Cand.psych.aut.
CVR: 32023010

Mail: psykologcamillawesth@protonmail.com
Tlf. 93 93 80 44
Adresse: Slagelsegade 1, 4. tv, 2100 København Ø

© 2024 Psykolog Camilla Westh