Profil

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet.

Mit faglighed er bredt funderet i det udviklingspsykologiske, pædagogisk-psykologiske, kliniske og organisationspsykologiske område, og jeg har solid erfaring med terapi, supervision og undervisning.

Jeg har tidligere arbejdet med bl.a.:

 • familie- og parterapi, samt rådgivning
 • børn og unge i mistrivsel i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • rådgivning, supervision og undervisning af fagpersonale i grundskolen og på ungdomsuddannelser
 • psykologiske undersøgelser og vurderinger af børn, unge og voksne
 • rusmiddelbehandling for unge og voksne
 • terapi til pårørende af rusmiddelbrugere
 • behandling af unge og voksne med spiseforstyrrelses- og selvskadeproblematikker
 • forløb til pårørende (spiseforstyrrelse, selvskade)
 • undervisning og psykoedukation til psykisk sårbare borgere
 • undervisning i coaching og kommunikation i erhvervslivet
 • undervisning i klinisk psykologi på psykologiuddannelsen på Københavns Universitet

Derudover har jeg en bachelorgrad i Erhvervskommunikation og -sprog fra Copenhagen Business School.

Jeg har læst dele af min psykologiuddannelse på Humboldt Universität zu Berlin og Berlin School of Mind & Brain.

Som autoriseret psykolog arbejder jeg under gældende lovgivning og følger de etiske principper for nordiske psykologer. Læs mere her.
Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og opsøger jævnligt faglig udvikling, efteruddannelse og kvalitetssikring af mit arbejde.  

Jeg er født i 1983. Privat er jeg gift og mor til to.

07jun22_kamillakroier_0638

Terapi og metode

I det terapeutiske rum arbejder vi både med proces og resultater. Jeg arbejder med enkelte terapiformer, der også har et kropsligt fokus og inddrager viden om nervesystemet og helt almenmenneskelige reaktioner på livets modvinde.
Dette for, at terapien ikke bliver en “tænkt” terapi, men snarere en oplevelsesorienteret terapi, hvor du lærer dine kropslige reaktioner, signaler og sansninger bedre at kende.

Der er altid mening i vores adfærd, også når den synes uhensigtsmæssig og blokerende for det, vi egentlig ønsker.

Jeg arbejder overvejende inden for emotionsfokuseret terapi, narrativ terapi, mentaliseringsbaseret og compassionsfokuseret terapi.
Indimellem inddrager jeg også elementer fra den kognitive retning.

I det terapeutiske rum værner jeg som psykolog om, at du skal føle dig tilpas og tryg i at dele dine svære tanker og udfordringer.

Jeg har tavshedspligt og det vi taler om forbliver i rummet mellem os. Læs mere om psykologers tavshedspligt her.

For at du får mest mulig udbytte af forløbet er det vigtigt, at du fornemmer den rette kemi med mig. Den skulle du gerne kunne fornemme i løbet af vores første samtale, som typisk er en undersøgende og afklarende samtale om din problemstilling.

Jeg har erfaring med ovennævnte terapeutiske metoder og arbejder eklektisk. Det vil sige, at jeg løbende vil tilpasse metode og intervention, hvis jeg fornemmer, at det vil være meningsfuldt og skabe mere fremgang for dit forløb. Dette sker i et tæt samarbejde med dig.

Har du spørgsmål eller vil vide mere om min tilgang og erfaring, så tag kontakt.

Psykolog Camilla Westh
Cand.psych.aut.
CVR: 32023010

Mail: psykologcamillawesth@protonmail.com
Tlf. 93 93 80 44
Adresse: Slagelsegade 1, 4. tv. 2100 København Ø

© 2024 Psykolog Camilla Westh