Etiske forhold

 

Psykologloven
Alle universitetsuddannede psykologer er underlagt Psykologloven. Denne lov beskytter psykologernes arbejde og varetager klienternes interesser.
Psykologloven, der trådte i kraft 1. januar 1994, indebærer bl.a. titelbeskyttelse til psykologer samt offentlig autorisation.
Den medfører også, at psykologer kan drages til ansvar for deres arbejde, hvis de ikke overholder lovens faglige og etiske regler samt principper.
Det overordnede krav i Psykologloven er, at psykologerne skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i alle områder af deres arbejde.

 


Tavshedspligt
Som psykolog har jeg i henhold til Psykologloven tavshedspligt: Det betyder, at du som klient er sikret fuld diskretion og du kan derfor have tillid til, at de oplysninger, jeg modtager fra dig, ikke videregives til andre, samt at andre ikke vil vide, at du overhovedet går til psykolog. 
For autoriserede privatpraktiserende psykologer gælder det, at tavshedspligten er reguleret i Sundhedsloven.

Tavshedspligten er en forudsætning for din tryghed som klient og den er afgørende for et vellykket forløb hos psykologen.
Tavshedspligten udgør, sammen med de etiske principper og psykologens faglighed, grundlaget for psykologens virksomhed.
Tavshedspligten skal overholdes uanset hvilke samarbejdsrelationer, psykologen indgår i.

 


Indberetnings- og underretningspligt 
I særlige tilfælde skal jeg som psykolog bryde min tavshedspligt. 
Nogle enkelte love forpligter psykologer til ubetinget at bryde deres tavshedspligt. I de særlige og få tilfælde skal psykologen derfor ubetinget videregive de nødvendige oplysninger.

Psykologer har ligesom alle andre borgere og fagprofessionelle underretningspligt. Det betyder, at psykologen har pligt til at indberette til myndighederne, hvis denne fx får kendskab til, at et barns sundhed og udvikling er i fare.
Ligeledes kan der være tilfælde, hvor psykologen skal bryde sin tavshedspligt og dele oplysninger om dennes klient eller kunde.
Dette kan ske, hvis jeg som psykolog fx vurderer, at klienten/kunden er udsat for åbenlys fare, fordi vedkommende udviser tegn på at være selvmordstruet og derfor have behov for specialiseret hjælp, 

Links:
Psykologloven 
Sundhedsloven
Tavshedspligt
Psykolognævnets retningslinjer for autoriserede psykologer

Psykolog Camilla Westh
Cand.psych.aut.
CVR: 32023010

Mail: psykologcamillawesth@protonmail.com
Tlf. 93 93 80 44
Adresse: Vodroffsvej 7, st., 1900 Frederiksberg

© 2022 Psykolog Camilla Westh