Privatlivspolitik


Behandling af persondata:

Nedenstående beskriver privatlivspolitikken for virksomheden Psykolog Camilla Westh, herunder hvordan virksomheden håndterer dine persondata.

Som klient eller anden type kunde hos Psykolog Camilla Westh vil du afgive forskellige helbredsmæssige oplysninger, som benyttes i terapi-, undervisnings- eller supervisionsøjemed.
Jeg benytter de oplysninger, du giver mig, til at vurdere, tilrettelægge og gennemføre det terapeutiske forløb eller anden type opgaveløsning.

Henvender du dig på vegne af en anden person, er det nødvendigt, at du har sikret dig, at henvendelsen forløber i overensstemmelse med den pågældende person. Vedkommende skal gøres opmærksom på denne privatlivspolitik.

For klienter under 16 år skal en samtykkeerklæring accepteres af forældre eller anden værge.

 

Hvordan og hvorfor journalen opbevares:

  • Dine persondata gemmes i maksimalt 5 år efter endt forløb og seneste aktivitet. Dette sker bl.a. for at undgå, at du skal betale for en ny opstartssamtale, hvor jeg indhenter informationer, som du tidligere har afgivet – hvis du fx ønsker at holde en pause og/eller genoptage samarbejdet senerehen.
  • Jf. dataloven har jeg pligt til at opbevare din journal i 5 år. Din journal opbevares i et brandsikkert, aflåst skab og bag en låst dør.
  • Dertil er der yderligere juridiske forpligtelser, som bevirker, at udvalgte persondata skal lagres i en given periode efter endt forløb jf. Regnskabsloven og Psykologloven. 
  • Efter 5 år fra sidste journal, er jeg jf. dataloven forpligtet til at makulere og afskaffe din journal.
  • Såfremt du ønsker aktindsigt, kan du til enhver tid kontakte mig og jeg vil fremsende en kopi af journalen med posten.
  • Tredjeparter kan i udgangspunktet ikke få adgang til din journal uden dit skriftlige samtykke.


Hvilke oplysninger behandler jeg?

Jeg gemmer persondata og andre oplysninger, som du videregiver til mig. Disse oplysninger kan være, men er ikke begrænset til:
Navn, alder, køn, adresse, kontaktoplysninger, CPR nr., relevante oplysninger om mentalt helbred og livsudfordringer, seksualitet, opvækst, samt oplysninger fra og om dine forløb.


Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke:

Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, kan du til enhver tid kontakte mig skriftligt og anmode om det.
Herefter sletter jeg al persondata, der ikke længere skal benyttes til et lovligt formål.
Oplysninger, som er lovpligtige at lagre, herunder persondata tilknyttet fakturaer eller til psykologens journalpligt, lagres fortsat efter gældende lovgivning.

 

Cookiepolitik:

Når du besøger psykologcamillawesth.dk .bliver dit besøg registreret i din browser i form af en cookie.
En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller tablet, når du besøger en given hjemmeside.
Filen indeholder ikke personlige oplysninger om dig, men benyttes fx til udvalgte funktionaliteter på hjemmesiden.

Cookies benyttes på hjemmesiden psykologcamillawesth.dk til at lagre dit samtykke til cookies.


Hvorfor bliver jeg bedt om at afgive samtykke til brug af cookies?

I henhold til Bekendtgørelsen om Cookies skal virksomheder indhente samtykke til at kunne anvende cookies, som ikke er teknisk nødvendige for at besøge eller benytte hjemmesiden.

På hjemmesiden psykologcamillawesth.dk benyttes der udelukkende cookies til nødvendige funktionaliteter på hjemmesiden.
Af den grund indhentes derfor udelukkende et overordnet samtykke for at gøre opmærksom på dette. Hjemmesiden benytter ikke cookies til markedsføringstiltag.


Hvad gør du, hvis du ønsker at slette dine cookies?

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller blot ikke ønsker at anvende cookies, kan du slette udvalgte eller alle cookies i din internetbrowser ved at følge en af nedenstående eksterne vejledninger. Bemærk, benytter du flere enheder (eksempelvis både computer og smartphone), skal du slette cookies på dem alle.

Se vejledninger:

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine persondata:
Du er altid velkommen til at rette henvendelse, hvis du mener, at jeg ikke har behandlet dine personoplysninger korrekt eller fortroligt, og jeg vil straks udbedre fejlen.

Du kan også klage til Datatilsynet:
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/-saadan-klager-du.

 

Dataansvarlig for hjemmesiden psykologcamillawesth.dk:
Psykolog Camilla Westh
CVR.: 32023010
Tlf.: 93 93 80 44
Mail: psykologcamillawesth@protonmail.com

Cookie Deklaration

Psykolog Camilla Westh
Cand.psych.aut.
CVR: 32023010

Mail: psykologcamillawesth@protonmail.com
Tlf. 93 93 80 44
Adresse: Slagelsegade 1, 4. tv, 2100 København Ø

© 2024 Psykolog Camilla Westh