Terapi med unge

dim-hou-2P6Q7_uiDr0-unsplash

Hvad fylder særligt når man er ung?

Fra mine mange samtaler med unge på bl.a. ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser, har jeg erfaret, at der hos mange unge fylder nogle særlige tanker og bekymringer, end det ses hos andre aldersgrupper.

Når man er ung er et væsentligt udviklingsområde selvforståelsen, som er tæt koblet til følelsen af identitet.
Forskellige spørgsmål kan fylde hos dig, som er ung. Fx “Hvem er jeg?”, “Hvad skal jeg i mit liv?”, mm.
Det er en tid præget af både usikkerhed og sårbarhed. 
Det er normalt, at du som ung retter blikket mod dine jævnaldrende for at prøve at forstå dig selv bedre.
Du spejler dig i andre ligesindede for at fornemme hvem du er, hvad du kan lide og ikke lide, osv.
Dét at have positive tilhørsforhold til andre grupper af jævnaldrende og ligesindede er et vigtigt element i at føle sig som del af et fællesskab, som ikke kun er familien.

Som ung bliver man gradvist mere og mere uafhængighed af sine forældre/familien og dermed mere selvstændig. Det kan være en forvirrende og sårbar tid,
samtidig med, at den kan føles nærmest eventyrlig og frisættende.
Det er ganske normalt, og hvis du taler om det i din omgangskreds, har du sikkert erfaret, at du ikke er alene om at føle sådan til tider.

Hvis du dog føler dig overvældet, bakser med svære følelser og har brug for hjælp til at komme godt videre, er du meget velkommen i et forløb hos mig.

Jeg har erfaring med at tale med unge om:

  • angst
  • stress
  • selvværd
  • præstationsangst
  • udfordringer med selvskade og forholdet til mad
  •  (over)forbrug af rusmidler
  • relationelle udfordringer med jævnaldrende
  • vanskelige relationer til forældre
  • kærlighed og parforhold

Hvordan foregår et samtaleforløb?

I samtalerne vil vi sammen kigge nærmere på, hvad der fylder hos dig i øjeblikket. Jeg vil hjælpe dig med at opnå mere forståelse for din situation og vi vil sammen se på, hvad der kan have medvirket til, at du har det svært og hvordan du griber det anderledes an. Jeg hjælper dig med at opnå mere glæde, retning og mening i din hverdag.

 

At være ung i dagens Danmark

Fra mine mange samtaler med unge har jeg fået et stort indblik i, hvad det vil sige at være ung i dag,
herunder hvilke krav og forventninger, unge typisk oplever at møde fra deres omgivelser og dem selv.

De senere års trivselsmålinger for børn og unge viser, at det for mange i disse aldersgrupper kan være svært at trives i den hverdag, som de befinder sig i. 
Særligt oplever mange unge at være stressede og døje med angst.
Der er typisk flere faktorer indblandet og det kan være svært at sætte fingeren præcist på hvor mistrivslen har sine rødder.
Men det tyder på, at der i vores samfund længe har været, og fortsat er, et (for stort) pres og fokus på bl.a. præstation, effektivitet, selviscenesættelse og et generelt højt tempo i hverdagen. Dette kan gå udover nærheden, medmenneskeligheden og den generelle mentale trivsel. 

Psykolog Camilla Westh
Cand.psych.aut.
CVR: 32023010

Mail: psykologcamillawesth@protonmail.com
Tlf. 93 93 80 44
Adresse: Vodroffsvej 7, st., 1900 Frederiksberg

© 2022 Psykolog Camilla Westh