You are currently viewing Podcast: Senfølger efter misbrug og omsorgssvigt i familien – del 2

Podcast: Senfølger efter misbrug og omsorgssvigt i familien – del 2

Lyt med i podcasten “Indsigt med Cleoh”, hvor jeg taler med min psykologkollega Cleoh Søndergaard om senfølger efter en opvækst med afhængighed og omsorgssvigt i familien.

Vi drager paralleller til relationer, hvor der udøves psykisk vold og beskriver de relationelle dynamikker, der ofte udspilles i sådanne dysfunktionelle relationer.

I del 2 taler vi bl.a. om:

🌿Typiske senfølger

🌿 Resiliens og omsorgssvigt: Hvilke beskyttende faktor bidrager positivt til barnets udvikling

🌿 Skam: Sund, hensigtsmæssig skam versus destruktiv skam

🌿 Narcissisme: Hvad er egentlig ”den sunde narcissistiske udvikling” i barndommen?

🌿Affektregulering og mentalisering: Hvad er det? Hvordan hænger det sammen?

🌿Mønstre i parforholdet og andre nære relationer

🌿Veje til at få det bedre

🌿Indblik i og eksempler fra det terapeutiske rum

🌿Øvelser og anbefalinger til relevante bøger, podcast og film.

 Lyt med hvor du normalt hører din podcast eller følg linket neden for: ☺️

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/indsigt-med-cleoh-samtaler-om-psykologi/id1511746549?l=da&i=1000577282158