You are currently viewing Førstehjælp til angst – del 2

Førstehjælp til angst – del 2

Læs Førstehjælp til angst – del 1 her.

4. Betro dig til en nærtstående

Tal med en eller nogle få, som du stoler på og som vil kunne lytte på dine tanker og oplevelser.
Når du taler højt om angsten, er du med til at afmontere dens greb i dig. 
Du lærer samtidig dig selv og dit nervesystem, at du kan forholde dig til angsten. Når du gør det, vil den gradvist føles mindre farlig og ubehagelig, da dit nervesystem efterhånden vil respondere positivt på, at du ser angsten i øjnene.
I starten vil det sikkert opleves ubehageligt at tale højt om og det kan trigge din angst.
Tab ikke modet, men vid, at du har taget et vigtigt skridt henimod at lade angsten fylde mindre. Det vil gå over.
Angsten trives i fortielsen og undgåelsesadfærden, så det er virksomme områder at starte, når du vil lære at håndtere angsten og slippe for den.

5. Brug mere tid med dem eller det, du holder af

Ofte er angsten kommet, fordi den har et budskab til dig. Det kan være, at du skal genoverveje, hvad det er du bruger din tid på. Måske har du haft (for) travlt for længe og nedprioriteret nærende aktivteter eller aftaler med gode venner, som giver dig energi og livsglæde.
Måske har du været for meget for andre og glemt dig selv og dine behov i en længere periode. Du kan måske have brug for at prioritere din egen trivsel og alenetid mere.

Når angsten dominerer, kan undgåelsesadfærden slå til og medvirke til, at du søger ly derhjemme for at undgå bestemte ting og situationer, der ville kunne tricke nye angstanfald og ubehag.
Problemet med dette er dog, at selvom du kortvarigt vil opleve lettelse, vil denne adfærd opretholde angstens tag i dig.

Når angsten dominerer og fysiske symptomer som fx åndenød og hjertebanken slår til, må du huske dig selv på, at du – ved at du fortsætter de aktiviteter og møder med mennesker, som du holder af – fortæller angsten, at du er okay og ikke har brug for den.

Formulér evt. nogle sætninger, som du kan have parat, hvis dine venner spørger dig, om du er okay. Du kan dermed fortælle dem, at du har angst, men gerne vil være sammen med dem, selvom det kan føles udfordrende for dig.
Dine nærstående kan spørge til, hvordan de bedst støtter dig. Måske ved du endnu ikke, hvordan de bedst kan støtte dig og det er også okay at sige højt.
Du signalerer til dig selv (og angsten) at du kan klare det og at du ikke lader dig begrænse af angst.

6. Angstens budskab

Hvad mon angstens budskab er? Selvom angsten kan virke irrationel, vil den typisk have et budskab til dig, når du begynder at lære den bedre at kende.

Måske vil angsten fortælle dig, at du skal foretage nogle justeringer i din hverdag.
Du har måske haft for travlt for længe, eller måske er der bøvl i privatlivet, som belaster dig og dræner dit overskud. Nogle oplever, at perioder med dårlig søvn og ikke så nærende mad kan forårsage, at kroppen reagerer med angstlignende symptomer.

Når du forstår mere om angsten og hvorfor den er til stede i dit liv, kan denne viden medvirke til at forebygge nye angsttilfælde.

Lav dette undersøgelsesarbejde når du føler dig ovenpå og har ressourcer til at gå undersøgende til værks. Måske trigges angsten, så det kan være en god ide at undersøge det sammen med én, du stoler på og har tillid til.

Du kan også opsøge en psykolog med viden på området, som vil kunne tage dig trygt igennem processen. Tøv ikke med at række ud efter hjælp, så du få mere livsglæde og mening tilbage i din hverdag igen.

7. Skriv beroligende sætninger eller mantraer ned

Endeligt kan det være enormt virksomt at skrive beroligende og støttende sætninger ned til dig selv på en seddel, som du kan have i din lomme eller hænge på køleskabet. Kig på den, når du har brug for lindring og omsorg.

Det er med til at fortælle dig selv, at du kan være tryg, og det vil være med til at overbevise din krop og dit nervesystem om det samme.
Dermed vil du kunne slappe af og være mere tilstede i dit liv, og eventuelle katastrofetanker om nu- eller fremtid vil ikke få samme taletid.

Et eksempel på en sætning kan være:
“Jeg oplever angst. Det er ubehageligt, men det er ikke farligt. Det går over igen”.

Find selv på andre beroligende sætninger.


Opsøg professionel hjælp, hvis angsten er for dominerende

Jeg håber, at indlægget var brugbart for dig, og at du kan finde lindring og nyt mod i ovenstående.
Angst er enormt ubehageligt, men den kan gå væk igen.

Oplever du ikke at kunne dæmpe angsten på egen hånd eller med støtte fra dine nære, er du velkommen i et forløb hos mig.

Læs mere om angst her.