Angst og depression

saad-chaudhry-cYpqYxGeqts-unsplash

Samtaleterapi som effektiv behandling af angst eller depression

I samtaleterapien hjælper jeg dig med at skabe overblik over din situation og støtter dig i at lære dine symptomer bedre at kende og hvordan de påvirker din hverdag.
Sammen vil vi tage blide, men effektive skridt i retning af, at du får det bedre, mere overskud og livsglæde i din hverdag.
Når vi mennesker tør at tage fat i det svære, som angst og depression byder os, kan vi lære at forholde os til det, foretage nye handlinger mod en bedre hverdag
og vi vil opleve, at det svære gradvist slipper sit tag i os.

For let til moderat angst eller depression har samtaleterapi vist sig effektivt. 
nogle tilfælde vil det være relevant at supplere med eventuel medicinsk behandling. Her skal din læge inddrages i behandlingen.

Hvad er angst?

Angst vs. normal frygt

Når vi taler om angst, giver det rigtig god mening først at skelne mellem dét at føle frygt og dét at opleve angst.

Frygt
Frygt er typisk det at være bange for en ydre, realistisk trussel. Det er fx truslen fra en bil, der kommer kørende direkte mod os, eller truslen fra et voldsomt brag, der kan få huset til at ryste. Frygten er altså rettet mod noget håndgribeligt og den sætter gang i mekanismer i vores nervesystem, som får os til enten at kæmpe, fryse eller flygte for at søge sikkerhed.  

Angst
Når vi taler om angst, vil truslen ofte være mindre håndgribelig, modsat dét at føle normal frygt.
Angsten vil typisk have karakter af en indre ængstelse eller uro over for noget, vi ikke altid kan identificere.
Angsten kan dog sagtens være udløst af noget konkret, der har skræmt os, men modsat den forbigående frygt, vil angsten ofte fylde på en mere omfattende og vedvarende måde. 

Når du oplever angst, vil du typisk ikke være i reel fysisk fare længere, men dit nervesystem, krop og psyke, fortæller dig noget andet.
Derfor vil du have svært ved at få dig selv til ro. Du kan føle det som om, at du er ved at blive skør.
Måske er du hyperårvågen, og monitorerer konstant dit indre liv og ydre omgivelser for eventuel fare.
Det kan være svært at koncentrere sig, slappe helt af og du vil typisk trække vejret overfladisk. Det kan føles som om, du ikke kan trække vejret helt ned i maven.

Symptomer på angst

Fysiske symptomer: Åndenød, hjertebanken, øget svedproduktion, svimmelhed, træthed, muskelspændinger, kvalme, synkebesvær, søvnbesvær, kropslig uro.
Psykiske og kognitive symptomer: Ængstelighed, bekymringer, koncentrationsbesvær, irritabilitet.
Adfærdsmæssige symptomer: Undgåelse, isolation.

Hvor hyppigt forekommer angst i befolkningen?

Vi kan alle opleve angst i løbet af vores liv i varierende grad, men der er forskel på alvorsgraden og på hvor længe, angsten er til stede hos den enkelte.
Det skønnes, at op mod 400.000 danskere oplever angst, og det gør dermed angst til en af de mest udbredte lidelser i befolkningen (Psykiatrifonden).

Det kan være enormt ubehageligt at opleve angst, men du skal vide, at det ikke er farligt og at der findes rigtig gode og effektive behandlingsmuligheder.

 

Førstehjælp til angst

Jeg har skrevet et indlæg til dig, som oplever angst og har brug for lindring og gode råd til at komme videre.
Læs indlægget Førstehjælp til angst.

Hvad er depression?

Tristhed vs. depression.

Når vi taler om depression, kan det være brugbart at skelne mellem den normale dagligdags tristhed og depression som en psykisk lidelse. 

Den normale dagligdags tristhed

I dagligdagen opleves den som en tilstand, hvor vi kan føle os lidt triste til mode, måske er vi ekstra bekymrede eller nedtrykte.
Det er normalt at føle bekymring og nedtrykt stemning i perioder, fordi vi gennem livet møder modstand og kriser. 

Nedtrykthed behøver ikke kun at være negativt, selvom den helt sikkert opleves sådan.
I den nedtrykte tilstand vendes blikket ofte indad. Man mærker sin sårbarhed, reflekterer over livet og
måske overvejer man at foretage mindre justeringer eller helt ændre på områder i ens liv.
 

Depression

Depression adskiller sig fra den normale, forbigående nedtrykthed eller tristhed ved at være mere omfattende i sin karakter.
Depression er en affektiv sindlidelse kendetegnet ved bestemte symptomer (se neden for).
Når graden af depression vurderes, vil man se på de forskellige symptomer, deres alvorsgrad og hvor længe, de har været til stede.

Typisk skelner man mellem let, moderat og svær depression.
Ved den lette depression vil du typisk være i stand til at klare dine daglige gøremål på trods af, at du føler dig mere nedtrykt end sædvanligt.
Du har formentlig stadig ressourcer til at kompensere for din manglende energi og nedsatte humør,
modsat den moderate depression, hvor det bliver betydeligt vanskeligere for dig at komme igennem dagen og gøre de ting, du plejer. 
Ved den svære depression, er de depressive symptomer så påtrængende, at du typisk må opgive at gennemføre de aktiviteter, du normalt kan. 

Hvor hyppigt forekommer depression i befolkningen?

Ingen går uden om at føle den såkaldt normale tristhed, som oftest er forbigående.
Oplever du dog vedvarende at føle dig nedtrykt og opgivende, og fylder håbløshed hos dig i en længere periode, kan det være
en god idë at opsøge professionel hjælp til at få vurderet dine symptomers alvorsgrad.
Din praktiserende læge kan hjælpe dig med at finde ud af hvor påtrængende, dine symptomer er. og om der evt. er brug for at supplere med medicinsk behandling.

De officielle tal viser, at op mod 18 % af befolkningen vil udvikle en depression i løbet af deres liv.
Det er således en meget udbredt lidelse, som påvirker mange mennesker i befolkningen.

 

Symptomer på depression

En depression er en affektiv sindslidelse, som kendetegnes ved vedvarende nedtrykthed og træthed.
Typisk vil man føle, at man har nedsat energi og drivkraft til at udføre sædvanlige handlinger. En depression kan således påvirke alle aspekter af vores væren og gøren.

Mennesker, der oplever depression, vil typisk være præget af en pessimisme og håbløshed i forhold til deres liv og omverden. 
Der vil være kognitive symptomer som fx overdreven selvvurdering, kritiske tanker om sig selv og egen værdi. 
Man kan føle, at livet ikke er særlig meget værd og at der ikke findes et formål med det.
Det kan føre til, at man isolerer sig og ikke opsøger de normale aktiviteter og mennesker i ens liv. Ubeslutsomhed og handlingslammelse fylder ofte.
I de ekstremt svære tilfælde opstår vrangforestillinger og hallucinationer.

Depression kan ledsages af angst.

For let til moderat depression har samtaleterapi vist sig effektivt. I et forløb hos mig hjælper jeg dig med at skabe overblik over din situation.
Sammen tager vi blide, men effektive skrift i retning af en mere meningsfuld hverdag, hvor depressionen gradvist slipper sit tag i dig.  

Psykolog Camilla Westh
Cand.psych.aut.
CVR: 32023010

Mail: psykologcamillawesth@protonmail.com
Tlf. 93 93 80 44
Adresse: Vodroffsvej 7, st., 1900 Frederiksberg

© 2022 Psykolog Camilla Westh