Forældrerådgivning om angst

scott-webb-obKbq4Z3cuA-unsplash

Er du forælder til et barn med angst?

Angstlidelser rammer ca. 5-10% af alle børn. Jo hurtigere, de nære voksne omkring barnet reagerer på symptomerne og støtter barnet i at håndtere angsten,

jo bedre er udsigten til, at angsten vil fylde mindre og gå væk.

Når mindre børn oplever angst, er det typisk en reaktion på eller et forsvar mod noget, som er svært for dem i deres kontekst.
Det kan fx. være mobning, for høje forventninger til barnet ift. dets alder, trykket stemning og uløste konflikter i hjemmet,
større forandringer som en flytning eller skilsmisse, etc.
Derfor er det enormt vigtigt først og fremmest at afsøge, hvad der i barnets kontekst kan have medvirket til at udløse angsten og sætte ind dér først.


Aktiv forældreinvolvering 

Forskning tyder på, at forældre kan være en afgørende faktor i at hjælpe deres barn med at slippe fri af angsten (læs mere her).
Derfor er det hensigtsmæssigt, at I som forældre får rådgivning om angst og hvordan den fylder hos jeres barn.
Det er relevant fordi I er de primære voksne i barnets liv, og den måde, I går til angsten på og hjælper jeres barn, kan have stor betydning for hvordan angsten fylder i jeres hverdag.

I et forældrerådgivningsforløb vil I få vigtig viden om angst hos børn og lære virksomme redskaber, der på overskuelig vis og i børnehøjde, kan bruges i jeres hverdag til at hjælpe jeres barn med at håndtere angsten.
Der er stor værdi i som forældre at vise jeres barn, at angst kan håndteres, og at I som familie kan løse udfordringer sammen.


Hvorfor skal I som forældre vide noget om angst hos børn?

Som forælder kan man stå meget rådvild, når ens barn udviser symptomer på angst. 
Det kan være ubehageligt at opleve, at ens barn ændrer adfærd og forsøger at undgå bestemte ting eller steder.

I skal vide, at angst er en fuldstændig normal grundfølelse hos mennesker, og at angsten – selvom den kan virke irrationel –
tjener en særlig funktion, nemlig at beskytte barnet mod et selvoplevet ubehag.

Når et barn har angst kan dynamikken i familien ændre sig og I kan som forældre mere eller mindre ubevidst bidrage til barnets sikkerheds- og undgåelsesadfærd. 
Dette gør I, fordi I som forældre vil jeres barn det bedste og beskytte det mod ubehag. Problemet er dog, at det kan virke vedligeholdende for angsten.

 

Hvordan viser angst sig typisk hos mindre børn?

Jeres barn vil måske have svært ved at sætte ord på, hvad det oplever på grund af dets alder.
Derfor kan I som forældre prøve at lægge mærke til hvilke fysiske og adfærdsmæssige symptomer, der viser sig.

For yngre børn starter symptomerne ofte som fysiske symptomer, som fx ondt i maven, hovedpine og kvalme. 
Adfærdsmæssigt vil jeres barn forsøge at undgå visse ting eller steder, fx ved at klynge sig til jer forældre eller andre nære voksne for at modsætte sig adskillelse.

Barnet kan have følelsesmæssige udbrud som fx vrede og det vil forsøge at kontrollere sine omgivelser for at skabe forudsigelighed og tryghed.
I kan som forældre opleve, at barnet bekymrer sig mere end vanligt og overvurderer faren i bestemte situationer.
Måske viser jeres barn mindre tillid til sig selv og til at udføre forskellige ting og handlinger. som det ellers plejer at kaste sig ud i.
Barnet kan forekomme mere bange, irritabel, vred, mm. end normalt.


Hvordan foregår et rådgivningsforløb:

  • I lærer relevante fakta om angst og får viden om følelsesregulering, som hjælper hele familien
  • I får et fælles sprog i familien om angst og kan derfor tale om den, gøre den mindre farlig og håndgribelig
  • I får kendskab til, hvad I som forældre uforvarende kan komme til at gøre, som bidrager til, at angsten vedligeholdes. 
  • I får brugbare værktøjer til og viden om, hvad I som forældre kan gøre og sige for at hjælpe jeres barn, når angsten fylder og dermed blive angsten kvit

 

 

Oplever din teenager angst?

Jeg tilbyder individuelle forløb for teenagere, der oplever angst. Se mere her.

Er dit barn under 18 år og i et forløb hos mig, vil jeg altid anbefale, at I som forældre inddrages i en-to sessioner,
for at få integreret viden og indsigter om angst, og hvordan den optræder i jeres families hverdag.

Dermed kan I som familie forebygge nye angsttilfælde og vil vide, hvordan I kan håndtere angsten, hvis den kommer igen.
Angsten slipper hurtigere taget, når I ved, hvordan I skal gå til den sammen. 

Psykolog Camilla Westh
Cand.psych.aut.
CVR: 32023010

Mail: psykologcamillawesth@protonmail.com
Tlf. 93 93 80 44
Adresse: Vodroffsvej 7, st., 1900 Frederiksberg

© 2022 Psykolog Camilla Westh